Середа, 14.04.2021, 11:43Вітаю Вас Гость | RSS
      Миргородський НВК ( днз -знз ) "Гелікон"    
Головна | Вчителям | Реєстрація | Вхід
   
» Меню сайту

» Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

» Пошук

» Форма входу

» Новини "Гелікону"

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 Основні права та обов’язки працівників освітнього закладу  1. Педагогічні працівники мають право на:

- участь в управлінні закладом в порядку, передбаченому Статутом заклада;

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням учителем норм професійної еики;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

- проходження атестації на добровільній основі на відповідному кваліфікаційну категорію;

  - надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку заклада.  2. Працівники закладу освіти зобов’язані:

- у своїй діяльності керуватися Конституцією і Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів; наказами і розпорядженнями директора школи, Посадовою інструкцією;

- дотримуватись положень Конвенції про права дитини;

- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу освіти і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи;

- забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;

- оперативно повідомляти керівника загальноосвітнього навчального закладу про кожен нещасний випадок та вживати заходів щодо надання першої долі карської допомоги;

- вносити пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводити до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів;

- проводити інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів;

- організовувати вивчення учнями правил охорони праці;

- здійснювати контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

  3. Педагогічні працівники  повинні:

- здійснювати навчання й виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводити уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечувати під час занять належний порядок і дисципліну;

- реалізовувати прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного календарного та поурочного плану і розкладу занять; використовувати при цьому нові освітні педтехнології, інтерактивні методи навчання;

- забезпечувати рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту;

- стимулювати соціалізацію учнів, формувати в них загальну культуру забезпечення свідомого вибору ними професії та готовність до функціонування в ринкових умовах;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.  4. Педагогічні працівники зобов’язані:

- вести в установленому порядку класну і шкільну документацію, здійснювати контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляти оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подавати адміністрації школи звітні дані;

- брати участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів;

- допускати у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролю й оцінки своєї діяльності;

- заміняти на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи;

- з’являтися в школу не пізніше ніж за 10 хвилин до початку своїх уроків;

- прийшовши в школу, вчитель знайомиться з розпорядженнями і об’явами, що вивішені на дошці об’яв;

- у випадку неявки до початку уроків вчитель вважається запізненим. Про причину спізнення або відсутності вчитель письмово доповідає директору школи;

   
  - перш ніж приступити до занять, вчитель перевіряє підготовку учнів і учбового класу до уроку (чистота приміщення, наявність крейди, ганчірки, необхідних учбових посібників і т.ін.). У випадку, якщо приміщення не підготовлено до занять, вчитель не розпочинає занять до приведення приміщення в повну готовність. 

- проводити на уроках фізкультхвилинки;

- в кінці уроку вчитель сповіщає учням про закінчення уроку і дає їм дозвіл на вихід із класної кімнати. Вчитель виходить останнім;

- на великих перервах вчитель організовує вологе прибирання приміщення;

- закріплення робочих місць за учнями в класному приміщенні проводить на початку навчального року класний керівник, а в кабінеті – вчитель, що викладає даний предмет;

- під час виклику учня для відповіді вчитель повинен вимагати пред’явити щоденник;

- оцінку за відповідь учня вчитель коротко мотивує, оголошує її класу і виставляє в класний журнал і щоденник учня;

- вчитель приносить і відносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи його в класі;

   
- вчитель повинен на початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх і учнів, які запізнились;

- вчитель після кожного уроку в учительській повинен відмітити кількість відсутніх учнів;

- У 2 – 9 касах учитель записує домашне завдання на дошці і слідкує за правильністю запису його учнями в свої щоденники; у 1 класах домашнє завдання не задається;

- вчитель повинен чітко і точно записувати в класному журналі зміст уроку і домашнє завдання учням;

- під час перерви між уроками вчителі в учительській не повинні вести бесіди з учнями, щоб не заважати відпочивати своїм колегам;

- вчитель, що вперше розпочинає роботу в даному класі, перш за все повинен ознайомитися з характеристиками учнів класу, а потім іти до дітей на урок;

- організує і контролює самостійну роботу учнів;

- вносить пропозиції по удосконаленню навчально-виховного процесу, впроваджує ефективні форми, методи навчання;

- розробляє плани по створенню навчальних кабінетів і виконує їх;

- проводить позакласну виховну роботу, організовує предметні і інші гуртки;

- аналізує успішність і відвідування дітей в класах;

- забезпечує виконання учнями навчальної дисципліни;

- вивчає особисті якості дітей, бере участь у роботі з батьками;

- створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів;

- готується до проведення занять, систематично підвищує свою кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об’єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі;

- бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи;

- проходить періодичне медичне обстеження у повному обсязі згідно наказу МОЗ № 280 від 23.07.02 р.;

- дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, у школі, побуті, в громадських місцях.

  5. Обов’язки класних керівників:

   
- кожен день перевіряти відвідування учнями занять, негайно приймати заходи до з’ясування причин пропуску і спізнень учнями, аналізувати екран відвідування, вимагати від учнів довідки від лікаря або записки від батьків;

- систематично спостерігати за станом закріпленого класного приміщення і всіх речей і посібників в ньому; за зовнішнім виглядом учнів, а також за станом їх підручників, зошитів, щоденників;

- один раз на тиждень перевіряти і підписувати щоденники учнів, при перевірці щоденників звертати увагу на правильність і акуратність записів і на наявність в щоденниках підпису батьків учнів;

- один раз на тиждень давати адміністрації школи відомості про відвідування;

- систематично перевіряти навантаження учнів домашніми завданнями, позакласними і позашкільними заняттями й суспільною роботою;

- перевіряти наявність в учнів спортивних костюмів, а також учбових приладів, необхідних до уроку;

- в період чергування свого класу по школі - керувати цим чергуванням;

- один раз на тиждень проводити класні години.  6. Обов’язки чергових вчителів:

- вчителі чергують по школі згідно з графіком, затвердженим директором школи;

- чергові по школі приходять не пізніше ніж за 20 хвилин до  першого уроку і продовжують чергування по школі ще протягом 20 хвилин після закінчення занять;

- черговий оглядає свою ділянку, з’ясовує чергових учнів на даному посту;

- чергові вчителі стежать за тим, щоб учні на перервах не залишались в класах спостерігають за порядком в коридорах, їдальні, сходах, подвір’ї і т.п.

  - черговий вчитель несе відповідальність за порядок і дисципліну в школі і доповідає директору школи.


  7. У випадку виконання обов’язків завідувача кабінету вчитель:

- організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності та меблі під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету;

- розробляє і періодично переглядає та оновлює (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;

- контролює обладнання кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

- не допускає проведення занять, пов’язаних із небезпекою для життя і здоров’я учнів і працівників школи, з повідомленням про це адміністрації школи;

- вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.  8. Коло основних обов’язків педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу визначаються Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором , а також посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.  9. Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і Правилами внутрішнього розпорядку школи та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються. Робочий час і його використання  10. П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється директором школи спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. 

В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи.

Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників заступником директора згідно додаткового графіка, затвердженого директором школи.  11. Адміністрація школи зобов’язана організувати облік явки на роботу і залишення роботи працівників школи.  12. Навчальне навантаження вчителям на новий навчальний рік розподіляє директор школи спільно з місцевим комітетом профспілки до вибуття вчителів у відпустку з тим, щоб вони знали, в яких класах і з яким навчальним навантаженням працюватимуть у наступному навчальному році. При цьому:

- в учителів, як правило, мають зберігатися наступність класів і обсяг навчального навантаження;

- навчальне навантаження вчителя не повинно перевищувати кількості годин, яка відповідає півтори ставкам.

В окремих випадках вчитель може мати навантаження понад зазначений обсяг;

- обсяг навчального навантаження у вчителів має бути, як правило, стабільним протягом усього навчального року, за виключенням випадків зменшення кількості годин за навчальним планом, або скороченням кількості класів чи груп продовженого дня;

- при плануванні педагогічного навантаження перевага надається тим учителям, у яких більш висока результативність праці і кваліфікація.  13. Розклад уроків затверджується директором школи за погодженням з місцевим комітетом профспілки та органом санітарної служби міста. Розклад уроків складається з урахуванням вимог педагогічної доцільності й максимальної економії часу вчителя. Методичний день надається педагогічному працівнику для підвищення його професійної кваліфікації, при умові, якщо тижневе навантаження не перевищує 20 годин.  14. Відповідно до Закону України „Про освіту” з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання, виховання дітей школі щорічно проводиться атестація педагогічних працівників згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 р. № 310 та змінами і доповненнями до цього Положення, затвердженими наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 р. № 419.

Атестація є добровільною справою педагогічного працівника.  15. Засідання педагогічної ради проводиться, як правило, один раз на навчальну чверть.

Заняття внутрішкільних методичних об’єднань учителів проводять не частіше двох разів на навчальну чверть, а нарад при директорі – не частіше 4 разів на навчальну чверть.  16. Сторонні особи можуть бути присутніми під час уроку в класі тільки з дозволу директора школи або його заступників.

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz